SIECIOWY PRODUKT TURYSTYCZNY PODBABIOGÓRZA
„JEDEN REGION – CAŁA SIEĆ MOŻLIWOŚCI”

Fundacja „Edukacja, Zdrowie, Rozwój” w Suchej Beskidzkiej realizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” na lata 2014-2020.

Celem operacji było połączenie w 1 skomercjalizowany łańcuch różnego typu usług turystycznych i para turystycznych na terenie powiatu suskiego opartych i wyselekcjonowanych na wyróżniku markowym powiatu.

Sieciowy produkt oparty jest o wspólny mianownik – wyróżnik ma wspólna nazwę: BABIOGÓRSKIE KLIMATY.

Projekt obejmował:

  • Inwentaryzację zasobów i potencjalnych uczestników sieci Analiza postaw i oczekiwań interesariuszy – zobacz
  • Opracowanie kryteriów funkcjonowania sieci i wprowadzania nowych członków, regulamin, podział zadań pomiędzy interesariuszami – – zobacz
  • Audyt merytoryczno – koncepcyjny Podbabiogórza (zobacz )
  • Raport końcowy: Promocja, integrowanie i sieciowanie oferty turystycznej obszaru LGD (zobacz)
  • Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej SIECI BABIOGÓRSKIE KLIMATY